TIỆC CƯỚI CÁT KHÁNH

Khuyến mãi thực đơn tự chọn

Cát Khánh áp dụng khuyến mãi thực đơn tự chọn cho các cặp uyên ương trong mùa cưới 2019 như sau:

 

Tiệc: 10 – 15 BÀN

– Hoa Tươi Bàn Tiệc
– Trụ Hoa Trang Trí Lối Đi
– Trang Trí Sảnh Tiệc Sang Trọng
– Trang Trí Sân Khấu (Sảnh: Vinh Hoa & Long Phụng)
– Trang Trí Bàn Ký Tên Tiêu Chuẩn
– Giỏ Hoa Tiền Mừng
– Liễn Bút Ký Tên Đón Khách
– Giá Để Hình CR – CD
– Cổng Hoa Đón Khách
– Phần Ăn Nhẹ Cho Đôi Uyên Ương
– 02 Chai Rượu Champagne
– Tháp Ly + Đá Khói
– Pháo Hoa Kim Tuyến (04 Viên )
– Bánh cưới Cát Khánh

 

Tiệc: 16 – 24 BÀN

– Hoa Tươi Bàn Tiệc
– Trụ Hoa Trang Trí Lối Đi
– Trang Trí Sảnh Tiệc Sang Trọng
– Trang Trí Sân Khấu (Sảnh: Vinh Hoa & Long Phụng)
– Trang Trí Bàn Ký Tên Tiêu Chuẩn
– Giỏ Hoa Tiền Mừng
– Liễn Bút Ký Tên Đón Khách
– Giá Để Hình CR – CD
– Cổng Hoa Đón Khách
– Phần Ăn Nhẹ Cho Đôi Uyên Ương
– 02 Chai Rượu Champagne
– Tháp Ly + Đá Khói
– Pháo Hoa Kim Tuyến (04 Viên )
– Bánh Cưới Cát Khánh
– MC Việt Dẫn Chương Trình Nghi Thức Lễ
– Ban Nhạc 02 Nhạc Công ( 2H )
– Lễ Tân Đón Khách ( Cổng Chính )

 

Tiệc: 25 – 30 BÀN

– Hoa Tươi Bàn Tiệc
– Trụ Hoa Trang Trí Lối Đi
– Trang Trí Sảnh Tiệc Sang Trọng
– Trang Trí Sân Khấu (Sảnh: Vinh Hoa & Long Phụng)
– Trang Trí Bàn Ký Tên Tiêu Chuẩn
– Giỏ Hoa Tiền Mừng
– Liễn Bút Ký Tên Đón Khách
– Giá Để Hình CR – CD
– Cổng Hoa Đón Khách
– Phần Ăn Nhẹ Cho Đôi Uyên Ương
– 02 Chai Rượu Champagne
– Tháp Ly + Đá Khói
– Pháo Hoa Kim Tuyến (04 Viên )
– Bánh Cưới Cát Khánh
– MC Việt Dẫn Chương Trình Nghi Thức Lễ
– Ban Nhạc 02 Nhạc Công ( 2H )
– Lễ Tân Đón Khách ( Cổng Chính )
– Vũ Điệu Uyên Ương Khai Mạc Lễ
– 50% Thiệp Cưới Sang Trọng
– Tặng 02 Ca Sĩ (01 Ca Sĩ Hát 02 Bài)
– Backdrop Chụp Hình

 

Tiệc: 31 – 40 BÀN

– Hoa Tươi Bàn Tiệc
– Trụ Hoa Trang Trí Lối Đi
– Trang Trí Sảnh Tiệc Sang Trọng
– Trang Trí Sân Khấu (Sảnh: Vinh Hoa & Long Phụng)
– Trang Trí Bàn Ký Tên Tiêu Chuẩn
– Giỏ Hoa Tiền Mừng
– Liễn Bút Ký Tên Đón Khách
– Giá Để Hình CR – CD
– Cổng Hoa Đón Khách
– Phần Ăn Nhẹ Cho Đôi Uyên Ương
– 02 Chai Rượu Champagne
– Tháp Ly + Đá Khói
– Pháo Hoa Kim Tuyến (04 Viên )
– Bánh Cưới Cát Khánh
– MC Việt Dẫn Chương Trình Nghi Thức Lễ
– Ban Nhạc 02 Nhạc Công ( 2H )
– Lễ Tân Đón Khách ( Cổng Chính )
– 50% Thiệp Cưới Sang Trọng
– Tặng 02 Ca Sĩ (01 Ca Sĩ Hát 02 Bài)
– Backdrop Chụp Hình
– Vũ Đoàn Múa Khai Mạc Lễ
– Khánh Tiết Rước Ba Mẹ Lên Sân Khấu
– 50% Màn Hình Led Sang Trọng

 

Tiệc: 41 BÀN TRỞ LÊN

– Hoa Tươi Bàn Tiệc
– Trụ Hoa Trang Trí Lối Đi
– Trang Trí Sảnh Tiệc Sang Trọng
– Trang Trí Sân Khấu (Sảnh: Vinh Hoa & Long Phụng)
– Trang Trí Bàn Ký Tên Tiêu Chuẩn 
– Giỏ Hoa Tiền Mừng
– Liễn Bút Ký Tên Đón Khách
– Giá Để Hình CR – CD 
– Cổng Hoa Đón Khách
– Phần Ăn Nhẹ Cho Đôi Uyên Ương
– 02 Chai Rượu Champagne
– Tháp Ly + Đá Khói
– Pháo Hoa Kim Tuyến (04 Viên ) 
– Bánh Cưới Cát Khánh 
– MC Việt Dẫn Chương Trình Nghi Thức Lễ
– Ban Nhạc 02 Nhạc Công ( 2H )
– Lễ Tân Đón Khách ( Cổng Chính )
– 50% Thiệp Cưới Sang Trọng
– Tặng 02 Ca Sĩ (01 Ca Sĩ Hát 02 Bài)
– Backdrop Chụp Hình
– Vũ Đoàn Múa Khai Mạc Lễ
– Khánh Tiết Rước Ba Mẹ Lên Sân Khấu
– Màn Hình Hiện Đại
– Xe hoa đón dâu nội thành